مراحل تبدیل چوب به کاغذ

حجم فایل : 3.5 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 20
بنام خدا علوم تجربی ششم دبستان
مراحل تبدیل چوب به کاغذ
برخی از روش های ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به نیاکان ما :

نقاشی روی دیوار غار
نوشتن روی چوب
نوشتن روی چرم
نوشتن روی سنگ  مزایای ثبت و ذخیره ی اطلاعات به شیوه ی گذشتگان :

قطع نشدن زیاد درختان برای تولید کاغذ
حفظ محیط زیست گیاهی و جانوری ، با توجه به حفظ بیشتر درختان
نداشتن هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست
مصرف بسیار کم منابع آبی  معایب نقاشی و ثبت اطلاعات به شیوه ی گذشتگان :

پوسیدن یا سوختن چوب ها و خرد شدن سنگ ها
غیر قابل انتقال بودن یا جابجایی بسیار مشکل آن ها
کم بودن فضا برای ثبت کردن اطلاعات زیاد
مشکل بودن و زمان بَر بودن ثبت و نوشتن بر روی آنها مواد طبیعی : موادی هستند که در طبیعت یافت می شوند و تقریباً به همان شکل مورد استفاده قرار می گیرند.


مواد مصنوعی : موادی هستند که انسان آن ها را از مادّه ی موجود در طبیعت می سازد. این مواد به شکلی که الان وجود دارند، در طبیعت یافت نمی شوند.
طبقه بندی مواد کدام یک از مواد زیر طبیعی نیست؟

1)آب
2) شیشه
3) نفت خام
4)پنبه فکر کنید مادّه ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ، چوب است.
از میان اجزای تشکیل دهنده ی درخت، فقط ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی درختان تنومند برای تهیه ی کاغذ مناسب است.
کاغذ را می توان از نیشکر و پنبه نیز تهیه نمود. از درخت تا کاغذ مراحل مختلف تبدیل درخت به کاغذ مواد مختلف یعنی عنصرها، ترکیب ها و مخلوط ها همیشه به یک صورت باقی نمی مانند و ممکن است تغییر کنند. تغییرات مواد تغییر فیزیکی: در بعضی تغییرات، جنس مادّه عوض نمی شود؛ یعنی، مادّه به مادّه ی دیگری تبدیل نمی شود. به این گونه تغییرات، تعییر فیزیکی می گویند.

تغییر شیمیایی: در گروهی دیگر از تغییرات، خواص مادّه به کلّی تغییر می کند و مادّه یا موادّ جدید، به وجود می آید؛ یعنی یک مادّه به مادّه ی دیگری تبدیل می شود. تغییرات فیزیکی که در تهیه ی کاغذ رخ می دهد :
قطع کردن درخت
بریدن شاخ و برگ آن
کندن پوست درخت
خرد کردن تنه ی درختان
ساییدن خرده های چوب
نرم کردن خرده های چوب در آب
تبدیل خمیر به ورقه های نازک تر تغییرات شیمیایی که در تهیه ی کاغذ رخ می دهند :

تبدیل خرده های چوب به خمیر در دیگ خمیرسازی که به وسیله ی مواد شیمیایی و پختن آن صورت می گیرد.
از بین بردن رنگ زرد چوب با کمک موادّ شیمیایی یکی از مراحل تبدیل درخت به کاغذ، از بین بردن رنگ زرد چوب است.
از آب اکسیژنه برای سفید کردن چوب و خمیر کاغذ استفاده می شود.
آب اکسیژنه خاصیت رنگبری دارد و می تواند رنگ برخی از مواد را تغییر دهد.
کلر و آب ژاول ( سفیدکننده ) نیز مانند آب اکسیژنه، رنگبر و سفید کننده است.
...